PrevádzkareňEFN plus, s.r.o.
Miestneho priemyslu 570
029 01 Námestovo


: 043 5523138
: sklad@efn.sk

SídloEFN plus, s.r.o.
Miestneho priemyslu 570
029 01 Námestovo

: 44101601
: 2022582947
: SK2022582947
Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka c.: 20424